ADDIE
Asociatia pentru Dezvoltare, Democratie si Integrare Europeana
Despre noi
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE, DEMOCRATIE
SI INTEGRARE EUROPEANA 
 
Isi propune sa activeze in domenii diversepentru a putea interveni prin flexibilitate acolo unde sesizeaza o carenta.
 
In planul vietii sociale, ADDIE are in vedere:
-Problemele de educatie ale tinerilor;
-Drepturile femeilor;
-Drepturile si protectia copilului;
-Integrarea sociala a persoanelor cu handicap
-Combaterea traficului uman, a rasismului, a abuzului si a exploatarii sociale;
-Combaterea violentei la orice nivel.